رشت رویایی- جمعی از شهروندان رشت و خانواده پدری اهورا که روز یکشنبه گذشته بعد از تجاوز و ضربه مغزی توسط ناپدری خود دارفانی را وداع گفت با تجمع مقابل دادسرای عمومی رشت خواستار مجازات فوری قاتل اهورا و همچنین محاکمه مادرش شدند.