رییس دانشگاه گیلان از تثبیت جایگاه هشتمی دانشگاه گیلان در کشور با ارتقاء امتیاز شاخص‌های ارزیابی در آخرین رتبه بندی خبر داد.

[su_frame]احمد رضی[/su_frame]

دکتر رضی در گفتگو با ایسنا؛ اظهار کرد: بر اساس آخرین رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی که هر ساله توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) صورت می‌گیرد، دانشگاه گیلان در رتبه بندی سال ۱۳۹۴ با ارتقاء امتیاز شاخص‌های ارزیابی، جایگاه خود را در رده هشتم دانشگاه‌های جامع کشور تثبیت کرد.

وی تصریح کرد: بر اساس رتبه‌بندی پایگاه استنادی دانشگاه‌های جهان اسلام در میان دانشگاه‌های جامع، دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، شیراز، فردوسی مشهد، تبریز، شهید بهشتی، اصفهان، گیلان، پیام نور و شهید باهنر کرمان به ترتیب رتبه‌های اول تا دهم را کسب نمودند.

رییس دانشگاه گیلان یادآور شد: رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور در پنج گروه دانشگاه‌های جامع، دانشگاه‌های علوم پزشکی، دانشگاه‌های صنعتی، دانشگاه‌های هنر و مراکز تحقیقاتی صورت می‌گیرد که دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی کشور به صورت رسمی بر اساس ۲۳ شاخص در قالب پنج معیار کلی پژوهش، آموزش، وجهه بین‌المللی، تسهیلات و فعالیت‌های اجتماعی اقتصادی رتبه بندی می‌شوند.

دانشگاه گیلان در رتبه‌بندی سال ۱۳۹۳ در رده هشتم دانشگاه‌های جامع کشور قرار گرفته بود.