[su_frame align=”center”]photo_۲۰۱۷-۰۸-۰۹_۲۲-۳۵-۴۹[/su_frame]

رشت رویایی- ششمین نشست منتخبان شورای پنجم عصر امروز با حضور ۱۱ عضو منتخب شورای پنجم به میزبانی محمد حسن عاقل منش برگزار شد.
سخنگوی منتخبان شورای پنجم گفت: در این نشست تنگناها و مشکلات مدیریت شهری مورد بررسی قرار گرفت.
فاطمه شیرزاد تصریح کرد: در این جلسه افزایش درآمد پایدار، جذب سرمایه گذار، توانمند کردن منابع انسانی، فرصت ها و قابلیت های رشت در حوزه های گردشگری و فرهنگ و هنر مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی منتخبان شورای پنجم اذعان داشت: در این جلسه چالش ها و آسیب های برون سپاری کارگران فضای سبز و پاکبانان و دیگر بخش ها مورد بررسی قرار گرفت و همچنین ثبات مدیریت شهری مورد تاکید منتخبان شورا قرار گرفت.
شیرزاد با تاکید بر همدلی و هم افزایی مجموعه مدیریت شهری گفت: تقویت و رشد درآمدهای پایدار در راستای توسعه شهر رشت و افزایش رضایتمندی شهروندان از شاخص های مورد نظر منتخبان شورای پنجم در انتخاب شهردار آینده رشت است.
سخنگوی منتخبان شورای پنجم پاک دستی، تعهد و تخصص، شجاعت، اعتقاد به نقش تقنینی و نظارت مستمر شورای اسلامی شهر، تعامل با شورا، پاسخگو بودن براساس قانون و …را از جمله ویژگی های شهردار آینده رشت عنوان کرد.
او گفت: ادامه بررسی شاخص های انتخاب شهردار آینده رشت در جلسه آینده مورد بررسی قرار می گیرد
فاطمه شیرزاد خاطرنشان کرد: هفتمین نشست منتخبان شورای پنجم هفته آینده به میزبانی سید امیر حسین علوی برگزار می شود.