رشت رویایی- پیشنهاد یکی از نمایندگان درباره حذف حق مأموریت از سفرهای خارجی در جلسه علنی امروز رأی نیاورد اما بررسی آن با حاشیه‌هایی همراه شد.

[su_frame align=”left”]علی لاریجانی[/su_frame]

در جلسه علنی یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی پیشنهادهای الحاقی به لایحه بودجه کل کشور در سال ۹۵ در دستورکار نمایندگان قرار دارد. در این راستا، ابراهیم کارخانه‌ای، نماینده همدان پیشنهاد داد که حق مأموریت در سفرهای خارجی حذف شود. او گفت: که این حق مأموریت ها با اسم سال که اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است، همخوانی ندارد.

نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه مخالف این پیشنهاد بود. او گفت: کسانی برای مذاکره و کارهای تحقیقاتی و امنیتی به خارج از کشور سفر می‌کنند و برای خرید نمی‌روند و زدوبند هم نمی‌کنند، دلسوز کشور هستند و باید حمایت شوند و باید حق آنها پرداخت شود تا به جای آنها کسانی نروند که اهل زدوبند باشند.

حسن کامران، نماینده مردم اصفهان اما موافق پیشنهاد کارخانه‌ای بود. کامران گفت که خودش ناظر بر سفرهای خارجی است و برخی حتی به خاطر حضور در سمینار یونجه به خارج از کشور می‌روند در حالی که حتی چاه‌های آب روستایی ما برقی نیست!

سخنان کامران در این زمینه به درازا کشید که لاریجانی سخن او را قطع کرد. نیره اخوان همسر او اعتراض کرد که هنوز وقت دارد. رئیس مجلس پاسخ داد: «درباره سمینار یونجه باید این همه توضیح دهید؟» و کامران گفت: «سمینار یونجه را گفتم تا به مغز استخوانتان بنشیند» و پاسخ شنید: «نوش جونتون، بفرمایید» در این لحظه صدای خنده نمایندگان در صحن پیچید.

در انتها این پیشنهاد با رأی موافق اکثریت نمایندگان همراه نشد، نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز با این پیشنهاد مخالف بودند.

در ادامه جلسه، بار دیگر نیره اخوان، همسر حسن کامران و دیگر نماینده مردم اصفهان پیشنهادی مشابه پیشنهاد کارخانه‌ای را مطرح کرد. با این تفاوت که در پیشنهاد او تنها حق مأموریت مقامات حذف می‌شد. این پیشنهاد نیز رأی نیاورد.