از وقتی که درون‌ها و کوآدکوپترها به صورت انبوه تولید شدند در بخش عکاسی توانستند کمک شایانی به ثبت تصاویری کنند که تا قبل از آنها ممکن نبود. قبل‌ها برای عکس گرفتن از نمایی هوایی, عکاسان مجبور به استفاده از هلیکوپتر و متحمل شدن هزینه‌های گزافی می‌شدند ولی امروزه با درون‌ها هرکسی می‌تواند تصاویری بی‌نظیر شکار کند. به تازگی جشنواره‌ای برای انتخاب بهترین تصاویر هوایی با استفاده از درون‌ها برگزار گردید که ۹ عکس توانستند جوایز این جشنواره را به خودشان اختصاص دهند. در ادامه می‌توانید این تصاویر را مشاهده کنید.

[su_frame align=”center”]بهترین عکس‌های هوایی  سال ۲۰۱۶[/su_frame]

ایتالیا

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

[su_frame align=”center”]بهترین عکس‌های هوایی  سال ۲۰۱۶[/su_frame]

راه رفتن شترها در ساحل

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

[su_frame align=”center”]بهترین عکس‌های هوایی  سال ۲۰۱۶[/su_frame]

جنگل‌های دانمارک

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

[su_frame align=”center”]بهترین عکس‌های هوایی  سال ۲۰۱۶[/su_frame]

آتشفشان وولکانو

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

[su_frame align=”center”]بهترین عکس‌های هوایی  سال ۲۰۱۶[/su_frame]

جنگل‌های یخ زده لیتوانی

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

[su_frame align=”center”]بهترین عکس‌های هوایی  سال ۲۰۱۶[/su_frame]

صخره‌نوردی

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

[su_frame align=”center”]بهترین عکس‌های هوایی  سال ۲۰۱۶[/su_frame]

حرکت آب در زیر اسکله ونیز

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

[su_frame align=”center”]بهترین عکس‌های هوایی  سال ۲۰۱۶[/su_frame]

آلاسکا

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

[su_frame align=”center”]بهترین عکس‌های هوایی  سال ۲۰۱۶[/su_frame]

چرای گوسفندان

 

پایش