بلندترین پیتزای جهان به طول ۱۸۰۰ متر در ناپل ایتالیا ساخته شد. ۲۵۰ آشپز شش ساعت و ۱۱ ساعت برای درست کردن این پیتزا کار کردند. این رکورد در کتاب رکوردهای جهان، گینس ثبت شد.

[su_frame align=”center”]بلندترین پیتزای جهان (بارکرفت)[/su_frame]