رشت رویایی- در جریان قرائت آخرین نطق میان‌دستور سید شریف حسینی در صحن علنی مجلس، برخی از نمایندگان بی‌توجه به توضیحات رئیس‌جلسه، حواشی نامتعارفی رقم زدند.

به گزارش ایلنا، در حالی که سید شریف حسینی قصد داشت، نطق میان‌دستور امروز خود را با قطعه شعری از قیصر امین‌پور آغاز کند، واکنش عجیب و نامتعارف تعدادی از نمایندگان حاضر در صحن، منجر به واکنش محمدرضا باهنر شد.

بر این اساس، هنگامی که نماینده مردم اهواز در ابتدای نطق میان‌دستور امروزش گفت که «حرف‌ها دارم اما… بزنم یا نزنم؟» برخی از نمایندگان یکصدا فریاد زدند «بزن بزن» که این مسئله منجر به واکنش باهنر شد.

محمدرضا باهنر بلافاصله پس از متوقف‌کردن نطق سیدشریف حسینی، گفت: دوستان دقت کنند. بعضی اوقات نمایندگان می‌خواهند مطالبشان را با شعر بیان کنند. لطفاً شما سکوت کنید و ابراز احساسات نکنید.

با این حال، هنگامی که این نماینده اهواز پس از درخواست از همکارانش برای این‌که جلوی احساساتشان را بگیرند، قرائت نطقش را از سر گرفت و گفت که «حرف‌ها دارم… اما بزنم یا نزنم / با توام، با تو خدایا بزنم یا نزنم؟! / گفته بودم که به دریا نزنم دل، اما / کو دلی تا که به دریا بزنم یا نزنم؟!» بار دیگر نمایندگان پس از پایان هر بیت، بی‌تفاوت نسبت به هشدار رئیس جلسه امروز مجلس، فریاد زدند: «بزن بزن»

به گزارش ایلنا، سید شریف حسینی، نماینده اصولگرای مردم اهواز در مجلس نهم که موفق به اخذ رأی در مرحله نخست انتخابات نشده بود، در مرحله دوم نیز با نامزدهای «لیست امید» در این حوزه انتخابیه، وارد رقابت شد و در نهایت از حضور در مجلس دهم بازماند و بر این اساس، نطق میان‌دستور امروزش، در حکم آخرین نطق او در دوران نمایندگی‌اش بود.