رشت رویایی- بازارچه فرهنگی هنری غذا و محصولات دست ساز یلدایی در رشت برپا شد.

به گزارش تسنیم، بازارچه فرهنگی هنری “غذا و محصولات دست ساز یلدایی” به‌همت هنرمندان و صاحبان مشاغل خانگی در خانه فرهنگ و هنر رشت برپا شد.

مسئول برگزاری بازارچه یلدایی گفت: در این مجموعه نمایشگاهی، افرادی که مشاغل خانگی داشته و تولیدات دستی دارند محصولات خود را به‌طور مستقیم فروش می‌رسانند.

مریم انورپور با بیان اینکه عواید حاصل از فروش محصولات یکی از غرفه‌ها برای کودکان پروانه‌ای “EB” اختصاص یافته است گفت: هدف از برپایی این بازارچه حمایت از مشاغل خانگی و افرادی است که کارهای هنری انجام می‌دهند.

بیماری پروانه‌ای “EB” ناشی از یک جهش ژنتیکی است که در بافت‌های پوستی و غشای مخاطی بدن ایجاد تاول می‌کند. این بیماری به‌دلیل نازک شدن پوست و آسیب پذیری آن به بال‌های پروانه تشبیه می‌شود و هزینه‌های درمانی سنگینی دارد.