رشت رویایی- جنگل خرمای اطاقور در یک برنامه نمادین از زباله پاک‌سازی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست استان گیلان برنامه نمادین پاک‌سازی طبیعت لنگرود توسط اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود و با همکاری اداره زندان شهرستان لنگرود و جمعی حدود ۳۰ نفر از زندانیان شهرستان و با مشارکت دادستان، نیروی انتظامی و بخشداری اطاقور و دهیاری اجرا گردید.

دکتر سید امین نجات رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود افزود: هدف از برگزاری برنامه‌های نمادین پاک‌سازی، مشارکت شهروندان در پاک‌سازی و نظافت عمومی و فرهنگ‌سازی در این خصوص است.

[su_spacer size=”10″]

[su_frame align=”left”]برنامه نمادین پاک‌سازی جنگل خرمای اطاقور لنگرود با همکاری زندانیان[/su_frame][su_frame align=”right”]برنامه نمادین پاک‌سازی جنگل خرمای اطاقور لنگرود با همکاری زندانیان[/su_frame]

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”0″ margin=”30″]

[su_spacer size=”20″]

[su_frame align=”left”]برنامه نمادین پاک‌سازی جنگل خرمای اطاقور لنگرود با همکاری زندانیان[/su_frame][su_frame align=”right”]برنامه نمادین پاک‌سازی جنگل خرمای اطاقور لنگرود با همکاری زندانیان[/su_frame]