رشت رویایی- برداشت  برنج از مزارع و شالیزارهای شفت آغاز شد.

برداشت برنج سال ۹۶ شهرستان شفت در روستای خرطوم از توابع بخش مرکزی شفت روز گذشته انجام گرفت تا فصل زراعی جدید کشاورزی به مرحله برداشت خود برسد.

شهرستان شفت دارای ۱۴ هزار و ۳۳۰ هکتار اراضی شالیزاری می باشد.

[su_frame align=”center”]4[/su_frame] [su_frame align=”center”]5 [/su_frame][su_frame align=”center”]6 [/su_frame][su_frame align=”center”]7 [/su_frame][su_frame align=”center”]1 [/su_frame][su_frame align=”center”]2 [/su_frame][su_frame align=”center”]3[/su_frame]