رشت رویایی- آئین اختتامیه هجدهمین جشنواره ورزشی المپیک ویژه معلولین کم‌توان ذهنی ایران در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان شهر رشت با شرکت بیش از ۶۰۰ ورزشکار، مربی، اعضای خانواده، تیم برگزارکننده و یاوران برگزاری همایش از استانهای تهران، سمنان، زنجان، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، مازندران، گرگان، البرز و فارس به میزبانی کانون سندرم داون گیلان برگزار شد که تیم گیلان با ۴۸ ورزشکار بیشترین تعداد مدال را کسب کرد.

هجدهمین جشنواره ورزشی المپیک ویژه معلولین کم‌توان ذهنی هجدهمین جشنواره ورزشی المپیک ویژه معلولین کم‌توان ذهنی هجدهمین جشنواره ورزشی المپیک ویژه معلولین کم‌توان ذهنی هجدهمین جشنواره ورزشی المپیک ویژه معلولین کم‌توان ذهنی هجدهمین جشنواره ورزشی المپیک ویژه معلولین کم‌توان ذهنی هجدهمین جشنواره ورزشی المپیک ویژه معلولین کم‌توان ذهنی هجدهمین جشنواره ورزشی المپیک ویژه معلولین کم‌توان ذهنی هجدهمین جشنواره ورزشی المپیک ویژه معلولین کم‌توان ذهنی هجدهمین جشنواره ورزشی المپیک ویژه معلولین کم‌توان ذهنی هجدهمین جشنواره ورزشی المپیک ویژه معلولین کم‌توان ذهنیهجدهمین جشنواره ورزشی المپیک ویژه معلولین کم‌توان ذهنی