برای دیدن این نقاشی‌ها به آینه محدب احتیاج دارید

رشت رویایی- برای دیدن این نقاشی‌ها به آینه محدب احتیاج دارید، آقای «جانتی هورویتز» هنرمند انگلیسی نقاشی‌ها و طرح‌هایی می‌کشد و می‌سازد که فقط در آینه محدب قابل رویت هستند.

این نوع نقاشی در اواخر قرن ۱۶ و در زمان «رنسانس» باب شده بود. اما آقای هورویتز دوباره آن را زنده و محبوب کرد. طرح‌ها و نقاشی‌های او بدون استفاده از یک آینه محدب قابل رویت نیستند و حتی ممکن است شبیه به چیز دیگری باشند. از این نوع نقاشی می‌توان برای رمزگذاری و یا یک پیام مخفی برای مأمور خاص هم استفاده کرد.

برای دیدن این نقاشی‌ها به آینه محدب احتیاج دارید

برای دیدن این نقاشی‌ها به آینه محدب احتیاج دارید برای دیدن این نقاشی‌ها به آینه محدب احتیاج دارید برای دیدن این نقاشی‌ها به آینه محدب احتیاج دارید برای دیدن این نقاشی‌ها به آینه محدب احتیاج دارید برای دیدن این نقاشی‌ها به آینه محدب احتیاج دارید برای دیدن این نقاشی‌ها به آینه محدب احتیاج دارید برای دیدن این نقاشی‌ها به آینه محدب احتیاج دارید برای دیدن این نقاشی‌ها به آینه محدب احتیاج دارید برای دیدن این نقاشی‌ها به آینه محدب احتیاج دارید برای دیدن این نقاشی‌ها به آینه محدب احتیاج دارید برای دیدن این نقاشی‌ها به آینه محدب احتیاج دارید برای دیدن این نقاشی‌ها به آینه محدب احتیاج دارید برای دیدن این نقاشی‌ها به آینه محدب احتیاج دارید برای دیدن این نقاشی‌ها به آینه محدب احتیاج دارید برای دیدن این نقاشی‌ها به آینه محدب احتیاج دارید برای دیدن این نقاشی‌ها به آینه محدب احتیاج دارید برای دیدن این نقاشی‌ها به آینه محدب احتیاج دارید برای دیدن این نقاشی‌ها به آینه محدب احتیاج دارید برای دیدن این نقاشی‌ها به آینه محدب احتیاج دارید

نظرات

اولین دیدگاه این مطلب را ثبت کنید

آگاه‌سازی از
680

wpDiscuz