رشت رویایی- دختر چینی ۲۱ ساله مدتی قبل به سرطان خون مبتلا شد. در همان دوران به محض اینکه نامزدش موضوع را فهمید او را ترک کرد.

این دختر روزهای بسیار سختی را تحمل می کرد، از یک طرف درد ناشی از بیماری و از سویی دیگر غصه بی وفایی نامزدش تا اینکه یک تصمیم عجیب گرفت.
او با خودش فکر کرد که شاید دیگر فرصتی کافی برای محقق شدن رویای بزرگ خود نداشته باشد بنابراین تصمیم گرفت برای اینکه به آرزوی دیرینه خود ازدواج و برگزاری جشن عروسی دست پیدا کند، سریعا دست به کار شود.

دختر چینی درخواست خود را نزد برادرش مطرح کرد و او با شوق فراوان برای تحقق رویای خواهر خود، تمام تلاش خود را به کار گرفت. بیمار سرطانی تصمیم گرفته بود با خودش ازدواج کند و برادرش اقدامات لازم برای برگزاری جشنی بی نظیر و با شکوه را سریعا فراهم کرد.

کادر پزشکی و داوطلبان انجام امور خیریه نیز در کمک به برگزاری این جشن سنگ تمام گذاشتند.

گفتنی است این بیمار با امضای یک برگه اجازه داد بعد از مرگش در صورت امکان برخی اعضای وی به بیماران دیگر اهدا شود.