رشت رویایی- بدیهی است که یکی از راه‌های زندگی سالم و سلامت روانی و جسمی انجام ورزش‌های روزانه است. ورزش صبحگاهی می‌تواند از یک سو موجب شادابی و ارتقای سلامت روحی انسان شود و از سوی دیگر انرژی و توان جسمی آدم را برای کار و فعالیت روزانه افزایش دهد.

اما متاسفانه یکی از مشکلاتی که بسیاری از افراد آماتور برای ورزش‌های روزانه دارند، عدم آگاهی درست و شناخت از حرکات ورزشی مؤثر است. آموزش و آگاهی از چگونگی نرمش و انجام حرکات ورزشی امری ضروری و مهم محسوب می‌شود زیرا بعضاً انجام حرکات اشتباه نه تنها ممکن است هیچ تاثیری نداشته در انسان نداشته باشد، بلکه موجب آسیب رساندن به جسم شود.

این عکس متحرک به شما یاد می‌دهد که تنوع حرکات ورزشی‌تان را افزایش دهید و شیوه درست انجام آن را بیاموزید. با این عکس شما می‌توانید ۴۸ حرکت ورزشی مفید را که به آمادگی جسمانی‌تان کمک زیادی کند ببینید.

ورزش