مهندس عاطفه چیرانی، مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری رشت
با مشارکت کسبه، بازآفرینی کاروانسرای طاقی کوچک زودتر به نتیجه خواهد رسید

رشت رویایی- جلسه معرفی فرصت‌های بازآفرینی به بازاریان برای جلب مشارکت آن‌ها با حضور مهندس عاطفه رمضان نیای چیرانی، مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری رشت و دکتر زهرا ترانه یلدا، مسوول امور اجتماعی و تسهیل‌گیری گروه بازآفرینی رشت برگزار شد.

در این جلسه که محل کاروانسرای طاقی کوچک در بازار رشت برگزار شد، ابتدا دکتر زهرا ترانه یلدا، مسوول امور اجتماعی و تسهیل‌گیری گروه بازآفرینی رشت با ارائه اسلاید طرح‌های بهسازی بازارهای تبریز و قزوین، به تبیین اهداف بازآفرینی کاروانسرای طاقی کوچک کوچک پرداخت و گفت: این طرح برای تقویت برند گردشگری شهر رشت و همچنین ایجاد رونق بیشتر اجرا خواهد شد.

کاروانسرای طاقی کوچک - ترانه یلدا

ترانه یلدا از کسبه کاروانسرای طاقی کوچک خواست که در طرح بازآفرینی این کاروانسرا با شهرداری رشت مشارکت کنند.

او همچنین گفت که این کار با نظارت کامل اداره کل میراث فرهنگی انجام خواهد شد.

چند نفر از کسبه کاروانسرای طاقی کوچک نیز نظرات‌شان را ابراز کردند و قرار شد سه نماینده از کسبه برای تعامل بهتر به شهرداری رشت معرفی شوند.

کاروانسرای طاقی کوچک

در ادامه جلسه مهندس عاطفه چیرانی، مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری رشت گفت: حضور ما امروز در این جا به عنوان اولین گام جلب مشارکت مردمی خودش گویای این است که شهرداری در این فرآیند، از کجا می‌خواهد شروع کند و به کجا می‌خواهد پیش رود.

او افزود: در این پروژه برای ما در گام اول بحث مشارکت و خود خواستن بازاریان مطرح است. امسال سال اقدام و عمل است و شهرداری از سال ۹۴ اقدامات عملیاتی خودش را در حوزه‌ی بازآفرینی انجام داده است. گام اول در حوزه‌ی بازآفرینی را در میدان شهرداری مشاهده کردید و من فکر می‌کنم اثرات این طرح را بر کسب و کار کسبه‌ای که مجاور این میدان بودند و کسب و کار انجام می‌دادند، همه دیدند و خودشان هم می‌توانند شهادت بدهند.

کاروانسرای طاقی کوچک - فاطمه چیرانی

مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری رشت همچنین گفت: دغدغه‌ی بیشتری که از صحبت‌های دوستان متوجه شدم این است که شهرداری خودش چه اقدامی را در راستای عملیاتی کردن این پروژه داشته است. این نوید را به تمامی بازاریان می‌دهم که ما حتی در بودجه امسال شهرداری دست کم تملک دو تا از این کاروانسراها را پیش‌بینی کرده‌ایم. منتهی حقوق مالکان همیشه باید به قوت خودش حفظ شود تا مالک حتی اگر نخواهد مال خودش را بفروشد هیچ‌وقت شهرداری نمی‌تواند به اجبار وارد شود اگر بتوانیم به شیوه‌ی مشارکتی پیش برویم مسلماً در بازه‌ی زمانی پیش‌بینی شده، این پروژه، هم به شکل موفق‌تری انجام خواهد بود و هم بازخوردش زودتر از آن چیزی که در طرح پیش‌بینی‌شده دیده خواهد شد، اتفاقی که در خود طرح میدان شهرداری هم اتفاق افتاد و ما پروژه را زودتر از زمان‌بندی که در اجرا داشتیم به پایان رساندیم و تحویل مردم و شهروندان دادیم.

مهندس چیرانی در ادامه افزود: اگر دغدغه‌ی دوستان بیشتر در بحث اجراست، خب در بحث نقش‌های اجرایی هم برداشت‌های اولیه‌ی طاقی کوچک را ما شروع کردیم و با همکاری که کسبه از بابت بحث مجوز ورود به مجموعه، داشتند، انجام شد و در گام‌های تهیه‌ی نقشه فاز یک و فاز اجرایی این کاروانسرا هستیم.

او در پایان گفت: خواهش من از کسبه این است که این همکاری را تا انتها با ما داشته باشند و حتا اگر مشارکت مالی نشد، حداقل مشارکت معنوی را با ما داشته باشند.

نظرات

اولین دیدگاه این مطلب را ثبت کنید

آگاه‌سازی از
680

wpDiscuz