[su_frame align=”left”]کتاب با موضوع بازیافت و لزوم تفکیک زباله از مبدأ برای کودکان[/su_frame]

رشت رویایی- با سفارش سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت دو کتاب با موضوع بازیافت و لزوم تفکیک زباله از مبدأ برای کودکان به چاپ رسید.

آموزش تفکیک زباله از مبدأ و فرهنگ بازیافت از دوران کودکی می‌تواند سبب همراهی بیشتر آنها در دوران بزرگ‌سالی باشد.

سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت علاوه بر برنامه‌های آموزشی مختلف برای کودکان مانند برگزاری نمایش و توزیع بازی

فکری در سطح مهد کودک و مدارس ابتدایی شهر رشت تصمیم به چاپ کتاب برای تعمیق بیشتر فرهنگ مدیریت پسماند گرفته است.

در همین راستا کتاب شهر من با شعرسازی الهام طهماسبی و تصویر وگرافیک ساناز زمانی برای گروه سنی ب با سفارش سازمان تهیه

شده است. در این‌کتاب، کودکان با ۹ شعر رفتگر محل ما٬ ساعت نه٬ فضای سبز٬ رودخونه٬ تفکیک زباله‌ها٬ کاغذ باطله٬ بازیافت٬

شهر من و جنگل زیبا با مضامین حفظ محیط زیست آشنا می‌شوند.«من که زباله نیستم» عنوان کتاب دیگری است که با شعر و

تصویرهایی از زهرا بزرگ‌زاده منتشر شده است. در این کتاب کودکان در یک شعر پیوسته با مفهوم بازیافت کاغذ ٬ اهمیت حفظ جنگل

کودکان به چاپ رسیده است.‌

و جداسازی زباله تر و خشک آشنا می‌شوند. مخاطبان این کتاب نیز گروه سنی الف و ب هستند.

این دو کتاب به زودی در مهدکودک‌ها و مدارس پایه ابتدایی شهر رشت توزیع می‌شود.‌

[su_frame align=”center”]کتاب با موضوع بازیافت و لزوم تفکیک زباله از مبدأ برای کودکان[/su_frame]

[su_frame align=”center”]کتاب با موضوع بازیافت و لزوم تفکیک زباله از مبدأ برای کودکان[/su_frame]