امضا

با این ۱۰ مدل امضاء شخصیت افراد را حدس بزنید

رشت رویایی- تا به حال به مدل امضاء خودتان یا رئیس و همکارتان توجه کرده‌اید؟ می‌دانستید که امضاء افراد هم می‌تواند از برخی اسرار شخصیتی پنهان آنان پرده بردارد؟

۱- افرادی که در جهت عقربه‌های ساعت امضاء می‌کنند انسان‌های منطقی هستند.

۲- افرادی که بر عکس عقربه‌های ساعت امضا می‌کنند دیر منطق را قبول می‌کنند و بیشتر غیرمنطقی هستند.

۳- افرادی که از خطوط عمودی استفاده می‌کنند لجاجت و پافشاری در امور دارند.

۴- افرادی که از خطوط افقی استفاده می‌کنند انسان‌های منظّمی هستند.

۵- افرادی که با فشار امضاء می‌کنند در کودکی سختی کشیده‌اند.

۶- افرادی که پیچیده امضاء می‌کنند شکّاک هستند.

۷- افرادی که در امضای خود اسم و فامیل می‌نویسند خودشان را در فامیل برتر می‌دانند.

۸- افرادی که در امضای خود فامیل می‌نویسند دارای منزلت هستند.

۹- افرادی که اسم‌شان را می‌نویسند و روی اسم‌شان خط می‌زنند شخصیت خود را نشناخته‌اند.

۱۰- افرادی که به حالت دایره و بیضی امضاء می‌کنند، کسانی هستند که می‌خواهند به قله‌های موفقیت برسند.

lifehack

نظرات

اولین دیدگاه این مطلب را ثبت کنید

آگاه‌سازی از
680

wpDiscuz