۱- قبرهای زوجی که یکی از آنها پیرو مذهب کاتولیک و دیگری پروتستان بوده و در منتهی‌الیه در گورستان به خاک سپرده شده‌اند.

با این عکس‌ها تاریخ قرن بیستم ورق بزنید [su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

۲- آکروبات‌بازها بر فراز برج ۱۰۳ طبقه Empire State Building، سال ۱۹۳۴

با این عکس‌ها تاریخ قرن بیستم ورق بزنید

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

۳- اولین دختر سیاه‌پوست که در آمریکا به مدرسه سفیدپوستان رفت و مورد تمسخر هم مدرسه‌ای‌هایش قرار گرفت. سال ۱۹۵۷

با این عکس‌ها تاریخ قرن بیستم ورق بزنید

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

۴- مردی که حاضر نشد سلام نظامی نازی‌ها را به‌جا بیاورد. سال ۱۹۳۶

با این عکس‌ها تاریخ قرن بیستم ورق بزنید

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

۵- اولین صبح پس از تغییر جهت رانندگی در سوئد. سال ۱۹۶۷

با این عکس‌ها تاریخ قرن بیستم ورق بزنید

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

۶- آخرین عکس گرفته شده از ولادیمیر لنین. تا زمان گرفته شدن این عکس او سه سکته را تجربه کرده و قدرت تکلم خود را به کلی از دست داده بود. سال ۱۹۲۳

با این عکس‌ها تاریخ قرن بیستم ورق بزنید

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

۷- بقایای فضانورد روسی، ولادیمیر کاماروف که از فضا سقوط کرد. سال ۱۹۶۷

با این عکس‌ها تاریخ قرن بیستم ورق بزنید

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

۸- سگی که حین انجام وظیفه در جنگ زخمی شد. سال ۱۹۴۴

با این عکس‌ها تاریخ قرن بیستم ورق بزنید

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

۹- آخرین اعدام با گیوتین در ملأ عام. سال ۱۹۳۹

با این عکس‌ها تاریخ قرن بیستم ورق بزنید

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

۱۰- نیکولا تسلا در آزمایشگاهش

با این عکس‌ها تاریخ قرن بیستم ورق بزنید