رشت رویایی – باکتری‌های دهانی می‌توانند در بروز انواع سکته‌ی مغزی از جمله خونریزی مغزی و سکته که به زوال عقل می‌انجامد دخیل باشند.

باکتری‌های دهانی می‌توانند در بروز انواع سکته‌ی مغزی از جمله خونریزی مغزی و سکته که به زوال عقل می‌انجامد دخیل باشند. این سکته‌ها اغلب در قالب سکته‌های ایسکمی هستند که منجر به مسدود شدن یک یا چند رگ خونی شده که به مغز می‌رود یا ممکن است به شکل خونریزی مغزی باشد که در آن رگ‌های خونی در مغز دچار پارگی شده و به خونریزی می‌انجامد.

محققان طی تحقیقی دریافتند که سلامت دهانی برای سلامت مغزی اهمیت فراوانی دارد. افراد باید از دندان‌های خود مراقبت کنند چرا که برای مغز و قلبشان مفید خواهد بود. این محققان بیمارانی را که دچار سکته‌ی مغزی شده بودند مورد بررسی قرار دادند تا بتوانند شناخت بهتری از ارتباط میان خونریزی مغزی و باکتری دهانی بیایند.

در بین بیمارانی که دچار خونریزی داخلی مغز شده بودند، ۲۶ درصد باکتری خاصی به نام cnm-positive S.mutans در بزاقشان مشاهده شد. در بین بیمارانی که دچار انواع دیگر سکته‌ها شده بودند، تنها ۶ درصد تست باکتری‌شان مثبت بود. از طرفی این محققان آزمایش MRI شرکت‌کنندگان را برای یافتن وجود خونریزی‌های کوچک مغزی مورد بررسی قرار دادند که می‌تواند منجر به زوال عقل و نیز خونریزی داخلی مغز شود. آنها دریافتند که تعداد خونریزی‌های کوچک مغزی به طور شاخص در شرکت‌کنندگانی بیشتر بود که باکتری cnm-positive S.mutans داشتند که می‌تواند به رگ‌های خونی بچسبد و با بالا رفتن سن و فشار خون بالا ضعیف شده و منجر به پارگی سرخرگ‌های مغزی شده و به خونریزی‌های خفیف یا شدید بیانجامد.