[su_frame align=”center”]بازدید شهردار رشت از روند ساخت خودروی‌های آتش‌نشانی کارخانه Ziegler آلمان[/su_frame]

رشت رویایی- شهردار رشت به همراه مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی با حضور در کارخانه Ziegler تجهیز کننده و تولیدکننده خودروهای آتش‌نشانی در دنیا واقع در آلمان از نزدیک به بازدید از روند چگونگی ساخت خودروی‌های نیمه سنگین و نردبان ۵۵ متری و دیگر تجهیزات متعلق به این خودروها اعم از انواع لوله‌های نواری، موتور پمپ‌ها، دستگاه‌های امداد و نجات و دیگر تجهیزات اطفایی پرداختند.

بابک رمضانی مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی رشت در این باره گفت: با توجه به جمعیت و پراکندگی سازه‌ها در شهر رشت و همچنین خیل عظیم آپارتمان‌های بلندمرتبه، این سازمان تنها دارای یک نردبان ۳۲ متری بوده که جهت رفع نیازمندی‌های شهروندان از لحاظ ناوگان خودرویی با کمبود تجهیزات رو برو است.

[su_frame align=”center”]بازدید شهردار رشت از روند ساخت خودروی‌های آتش‌نشانی کارخانه Ziegler آلمان[/su_frame]

او با بیان اینکه از کارخانه‌های مختلف شرکت زیگلر واقع در کشور آلمان و کرواسی نیز بازدید شد افزود: در این بازدیدها در خصوص پروژه دوم خرید خودروهای نردبانی نیز به گفتگو پرداختیم.

رمضانی به رفع کمبودهای موجود در سیستم خودرویی و تجهیزات سازمان آتش‌نشانی رشت اشاره کرد و گفت: به جهت ارائه خدمات و برقراری عدالت شهروندی سعی در مرتفع کردن نیازمندی‌ها در یک برنامه‌ریزی منسجم و بلندمدت را داریم.

همچنین با همکاری و همیاری مدیران شهری و شهردار رشت قرارداد خرید نردبان ۵۵ متری که یکی از ملزومات مهم و حیاتی برای ارائه خدمات به شهروندان می‌باشد با یکی از شرکتهای بزرگ و معتبر ماشین‌سازی بسته شد.

[su_frame align=”center”]بازدید شهردار رشت از روند ساخت خودروی‌های آتش‌نشانی کارخانه Ziegler آلمان[/su_frame] [su_frame align=”center”]بازدید شهردار رشت از روند ساخت خودروی‌های آتش‌نشانی کارخانه Ziegler آلمان[/su_frame] [su_frame align=”center”]بازدید شهردار رشت از روند ساخت خودروی‌های آتش‌نشانی کارخانه Ziegler آلمان[/su_frame] [su_frame align=”center”]بازدید شهردار رشت از روند ساخت خودروی‌های آتش‌نشانی کارخانه Ziegler آلمان[/su_frame] [su_frame align=”center”]بازدید شهردار رشت از روند ساخت خودروی‌های آتش‌نشانی کارخانه Ziegler آلمان[/su_frame]

[su_frame align=”center”]بازدید شهردار رشت از روند ساخت خودروی‌های آتش‌نشانی کارخانه Ziegler آلمان[/su_frame]