[su_frame align=”center”]بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از دانشکده‌های پزشکی و بهداشت[/su_frame]

رشت رویایی- همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و در راستای تبیین چشم انداز دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رییس دانشگاه علوم پزشکی از نزدیک با فرایند کاری اساتید و دانشجویان دانشکده های پزشکی و بهداشت آشنا شد.

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و در راستای تبیین چشم انداز دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک، رییس دانشگاه علوم پزشکی از نزدیک با فرایند کاری اساتید و دانشجویان دانشکده های پزشکی و بهداشت آشنا شد. در این بازدید ریاست دانشگاه ضمن تاکید بر استفاده از همه ظرفیت ها و پتانسیل های دانشگاه برای تحقق چشم انداز و برنامه راهبردی، استفاده از آموزش مجازی، حرکت بر اساس یک نقشه علمی مشخص، تدوین برنامه توسعه فردی، انجام پژوهش های کاربردی و استقرار برنامه راهبردی در همه سطوح دانشگاه علوم پزشکی گیلان را خواستار شد.