رشت رویایی- رئیس شورای شهر رشت از مرکز کنترل ترافیک، سازمان آتش نشانی و سازمان اتوبوسرانی رشت به منظور بررسی عملکرد دستگاه های خدمات رسان شهرداری در برف بازدید کرد.