رشت رویایی- ۲۶۴ میلیمتر باران در شش ساعت درلاهیجان ثبت شد.

رئیس هواشناسی لاهیجان گفت: با آغاز بارندگی های موسمی از بامداد امروز، طی شش ساعت، بارش ۲۶۴ میلیمتر باران در این شهرستان ثبت شده است.

رضا موید ناصری گفت: بارندگی ها از ساعت یک و نیم بامداد آغاز شد و در ساعت دو و نیم اوج گرفت که پس از رودسر، بیشترین بارندگی تا ساعت هفت و نیم صبح در لاهیجان باریده است.

او گفت: این بارندگی از زمان نصب سامانه ثبت بارندگی ها در شهریور سال گذشته تاکنون، در این بازه زمانی در شهرستان لاهیجان بی سابقه بوده است.

او این بارندگی ها را از نوع طوفانی تندری دانست و اضافه کرد: دمای هوا نیز براثر بارندگی شب گذشته در این شهرستان کاهش یافته به گونه ای که در ساعت هفت و نیم صبح امروز، ۲۲ درجه سلسیوس ثبت شده که بیشینه آن طی روز گذشته ، ۳۵ و نیم درجه بوده است.

او گفت: شدت بارندگی ها در لاهیجان و شهرهای شرق گیلان از صبح امروز کاهش یافته ولی این بارندگی ها به تناوب همچنان تا عصر ادامه دارد.

شروع بارندگی و شدت آن در آغازین ساعات بامداد امروز به گونه ای بود که چنین بارشی با این میزان، طی چند سال اخیر در لاهیجان بی سابقه گزارش شده و برخی گزارش ها حاکی از رانش زمین در بعضی روستاها و جاده های روستایی، نفوذ آب به داخل برنجکوبی ها و تخریب سقف تعدادی از منازل است.