[su_frame align=”center”]11[/su_frame]

رشت رویایی- پدیده‌ی بارش شهابی برساوشی در نیمه‌شب ۲۱ مرداد تا بامداد ۲۲ مرداد در تمامی آسمان ایران مشاهده شد.

بارش شهابی برساوشی یکی از مهم‌ترین بارش‌های سالیانه در دنیای نجوم به شمار می‌رود. بیشترین مقدار نرخ ساعتی سرسویی در این بارش حدود ۱۰۰ عدد در نظر گرفته می‌شود. بارش شهابی یادشده در واقع از توده‌های بازمانده از ستاره‌ی دنباله‌داری موسوم به سوئیفت پدید می‌‌‌آید. گفتنی است که این دنباله‌دار هر ۱۳۰ سال یک بار مدار خود به‌دور زمین را کامل می‌کند. زمان کلی برای فعالیت این پدیده‌ی بارشی حدود یک ماه و از حوالی بیست و هفت تیرماه تا سوم شهریور در نظر گرفته می‌شود.

با وجود دوره‌ی یک‌ماهه‌ای که برای این بارش اشاره کردیم؛ اما نقطه‌ی اوج این بارش‌ها بازه‌ی زمانی کمتری را شامل می‌شود. در واقع این بارش در روز ۲۲ مرداد هر سال به اوج می‌رسد.

نکته‌ی جالب دیگری که در مورد بارش برساوشی وجود دارد به نامگذاری آن در زمان‌های گذشته بر می‌گردد. امروزه با تجهیزات ستاره‌شناسی جدید به‌طور دقیق مشخص شده است که منشا این بارش نه صورت فلکلی برساوش، بلکه در جایی واقع در نزدیکی مرز این صورت فلکی با صورت فلکی دیگری موسوم به ذات‌الکرسی است.

ستاره‌شناسان در گذشته از این موضوع بی اطلاع بودند و به‌نادرستی منشا این بارش را به صورت فلکلی برساوش نسبت می‌دادند و نام این پدیده نیز برپایه‌ی همان نامگذاری تا به امروز مانده است.

بد نیست بدانیم این بارش‌ به این سبب برساوشی نامیده می‌شود که کانون آن در صورت فلکی اسطوره‌ای برساوش قرار دارد، یعنی امتداد شهاب‌های این بارش به صورت فلکی برساوش می‌رسد.

[su_frame align=”center”]1344[/su_frame] [su_frame align=”center”]1356[/su_frame]