رشت رویایی – اشتباه هنگام رزمایش نیروهای آمریکایی در آلمان، باعث سقوط ۳ خودروی نظامی و نابودی آنها شد.

این حادثه به دلیل جدا شدن چتر هنگام پایین انداختن خودروهای نظامی از داخل هواپیما صورت گرفت. سقوط ۳ خودروی نظامی آمریکایی از آسمان حادثه‌ای غیرعادی است و خودروهای نظامی در این حادثه کاملاً نابود شدند.

[su_frame align=”center”]بارش خودروهای نظامی از آسمان[/su_frame] [su_frame align=”center”]بارش خودروهای نظامی از آسمان[/su_frame]