رشت رویایی-انشعاب برق به متقاضیان فاقد مجوز در گیلان واگذار می شود.

شرکت توزیع نیروی برق گیلان با صدور اطلاعیه ای، از واگذاری انشعاب برق به متقاضیان فاقد مجوز و استفاده کنندگان غیرمجاز در استان خبر داد.

در اطلاعیه شرکت توزیع نیروی برق گیلان آمده است: عطف به بند ۴ دستور العمل ارسالی از سوی شرکت توانیر در خصوص قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، واگذاری انشعاب برق به متقاضیان فاقد مجوز ساخت با ارائه تعهدنامه رسمی، محضری و به صورت موقت امکان پذیر شده است .

در ادامه این اطلاعیه، در خصوص واگذاری این انشعاب ها موارد زیر مورد تاکید قرار گرفته است:

الف) پرداخت هزینه های برقراری انشعاب و انجام سایر تعهدات مطابق با جداول هزینه های برقراری انشعاب برق و آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق (حسب مورد).

ب) ارائه تعهدنامه رسمی مبنی براین که واگذاری انشعاب برق بصورت غیردائم بوده و هیچ گونه حقی برای متقاضی انشعاب ایجاب نمی کند و در صورت تعیین تکلیف قانونی و قلع و قمع مستحدثات توسط مراجع ذیصلاح، نسبت به جمع آوری انشعاب برق و استرداد مبلغ دریافت شده توسط شرکت بابت هزینه انشعاب، هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت .

شرکت توزیع نیروی برق گیلان بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار مشترک دارد که یک میلیون و ۵۰ هزار نفر از آنها را مشترکان خانگی تشکیل می دهند.