[su_frame align=”center”]گزارش شفاف عملکرد ۸ ماهه شهرداری رشت[/su_frame]

رشت رویایی- شهرداری رشت بار دیگر ظهر امروز شاهد دو انتصاب جدید در سازمان‌های ذی‌ربط بود و به نظر می‌رسد این معضل در رشت تمامی نداشته باشد.
سرپرست شهرداری رشت امروز طی احکامی جدید مهرداد حسینی را به عنوان مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهری رشت و غلامرضا زکی زاده را به عنوان مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل منصوب کرد.
همچنین سرپرست شهرداری رشت از زحمات آرش امیرلو رئیس سابق سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر و علیرضا اعلایی، رئیس سابق سازمان ساماندهی مشاغل تشکر و تقدیر کرد. این دو مدیر از خانواده شهدای گرانقدر هستند.
با گذشت دو ماه از انتخاب سرپرست شهرداری و کمتر از سه هفته مانده به پایان شورای چهارم، هنوز هم انتصاب‌های جدید در شهرداری رشت ادامه دارد.
نکته عجیب اینجاست که یکی از اعضای شورا که همیشه در قبال جابجایی روتین فرزندان شهید در شهرداری رشت معترض بود تا کنون واکنشی نشان نداده است و حال باید دید عزل دو فرزند شهید در شهرداری تنها در یک روز چه واکنشی را از سوی او در پی خواهد داشت.