رشت رویایی- معاون بیمه‌ای اداره کل تامین اجتماعی گیلان گفت: بیمه شدگان می‌توانند حق بیمه دوره سربازی خود را بصورت قسطی پرداخت کنند.

به گزارش‌ ایلنا، ایرج کوچکی‌نژاد معاون بیمه‌ای تامین اجتماعی‌استان گیلان با بیان این خبر مطرح کرد: بیمه‌شدگان تامین اجتماعی‌که حداقل دارای دو سال سابقه نزد سازمان باشند، می‌توانند با مراجعه به شعب و طرح درخواست نسبت به پرداخت حق بیمه سهم خود، مربوط به دوره خدمت نظام وظیفه اقدام نمایند تا این برهه در زمره سوابق بیمه ای آنها محسوب شود.

معاون بیمه ای تامین اجتماعی گیلان با اشاره به اینکه مدت خدمت سربازی بر اساس گواهی رسمی و ایام مندرج در کارت پایان خدمت افراد مبنای محاسبه و لحاظ در سوابق است، اضافه کرد: به منظور رفاه حال بیمه‌شدگان تمهیداتی درخصوص امکان پرداخت اقساطی مبالغ تعیین شده بابت قدر سهم بیمه شدگان اتخاذ شده که با توجه به رقم تعیین شده ، متقاضیان می‌تواند حداکثر در ١٢ قسط آن را بپردازند.

کوچکی نژاد مبنای محاسبه حق بیمه دوره خدمت سربازی به منظور پرداخت از سوی بیمه شدگان را متوسط دو سال آخرحقوق و دستمزد برشمرده و گفت: این مدت پس از پرداخت کامل حق بیمه بلافاصله در سوابق بیمه ای افراد اعمال می شود.