رشت رویایی ـ دادستان عمومی و انقلاب املش گفت که تریاک و مشتقات آن، شیشه و هروئین بیشترین آمار مصرف مواد مخدر این شهرستان است و این شهرستان حتی یک مرکز مجاز و کمپ ترک اعتیاد ندارد و معتادان به مراکز شهرهای مجاور معرفی می‌شوند.

[su_frame align=”center”]فرد معتاد[/su_frame]

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدصالح جنت رستمی در پنجمین جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان در املش گفت که آمار طلاق و مواد مخدر رو به افزایش است به حدی که از مجموع ۲۶۰۰ پرونده وارده در دادسرا در ۹ ماهه گذشته ۵۷۰ پرونده مربوط به مواد مخدر است.

دادستان املش گفت: تریاک و مشتقات آن، شیشه و هروئین بیشترین آمار مصرف مواد مخدر این شهرستان است و این شهرستان حتی یک مرکز مجاز و کمپ ترک اعتیاد ندارد و معتادان به مراکز شهرهای مجاور معرفی می‌شوند.

او افزود: تا سال قبل توهین و فحاشی بیشترین پرونده وارده در دادسرای شهرستان املش بود به حدی که رتبه برتر استانی مربوط به املش بود اما پرونده‌های طلاق و مواد مخدر امروز بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است.