[su_frame align=”center”]58067[/su_frame]
رشت رویایی- یکی از موضوعاتی که در یک سال گذشته در مدیریت شهری تلاش می شد که پیگیری شود، بحث بدهکاران دانه درشت ها بود، بدهکارانی که سال ها پول مردم را در جیب خود گذاشته اند و حاضر نیستند پولی را که باید صرف خدمات رسانی به مردم شود، پرداخت کنند. نکته جالب در نام هایی که شهردار سابق رشت در نامه هایش به آن اشاره می کرد وجود چک های پاس نشده بدهکاران دانه درشت باقیمانده از دهه ١٣٨٠ بود! اینکه چرا و چگونه این افراد توانستند اینهمه سال از پرداخت بدهی شان خودداری کنند. نکته جالب دیگر البته واکنش اقلیت ضدتوسعه شورای چهارم به بحث بدهکاران دانه درشت بود. در حالی که پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران خاص، محل دغدغه بعضی از اعضای شورا بود، آن ها کمترین واکنشی به موضوع بدهکاران دانه درشت نشان نمی دادند. حتی در مقطعی که شهرداری سعی کرد با استفاده از نصب نیوجرسی در مقابل ملک بدهکاران دانه درشت، آن ها را وادار به پرداخت بدهی شان کند که در واقع حق شهروندان محسوب می شود، بعضی از اعضای شورای شهر معترض شدند که این کار با «کرامت» شهروندی مخالف است! بگذریم که این واکنش ها مشخصاً در مواردی اتفاق افتاد که پای منافع برخی اعضای شورا در میان بود. به طور مثال در مورد یک رستوران که از حامیان یکی از فرمانداران اسبق رشت و یکی از اعضای شورا به شمار می رفت، در حالی که شهرداری با نصب نیوجرسی تقاضای طلبش را کرده بود، این عضو شورا تمام تلاش اش را برای عدم پرداخت بدهی مورد نظر از سوی صاحب رستوران به کار بست.
تلاش برخی از اعضای شورا برای حفظ «کرامت» بدهکاران نهایتاً منجر به منع قانونی برای نصب بنر از سوی شهرداری شد و اینچنین نهاد شهرداری تنها اهرم اش را برای دریافت مطالبه از دست داد.
جالب بود که وقتی دکتر ثابت قدم از سوی شورای چهارم کنار گذاشته شد، شورای شهر در اقدامی نمایشی از پیگیری بدهکاران دانه درشت خبر داد، اتفاقی که در حد همان یک جمله باقی ماند و نه رئیس محترم شورا پیگیرش شد و نه اعضای محترم شورای محترم چهارم! جالب تر از این هم شد وقتی مدیر مالی شهرداری به کمیسیون برنامه و بودجه رفت و گزارش طلب ها و بدهکاری های شهرداری را ارائه کند، از طلب میلیاردی دانه درشت ها گفت و اینکه تنها اهرم شهرداری نیوجرسی بود که قربانی حفظ «کرامت» بدهکاران شد. واکنش چه بود؟ یک عضو شورا که در پیامک انبوه انتخاباتی اش خود را «تنها عضو پاکدست هیات رئیسه شورا» معرفی کرده بود، معترض شد که اینطور نمی شود و باید با مقامات مذاکره کرد و اهرم فشار را پس گرفت! حالا دیگر ثابت قدم، شهردار نبود و بدهکاران باید طلب شهرداری را می پرداختند. کاش تمام مشکل اعضای شورا، ثابت قدم بود و با رفتن ثابت قدم، حق مردم از جیب بدهکاران دانه درشت بیرون کشیده می شد؛ این اتفاق نیفتاد چون اراده ای برای استیفای حق مردم وجود نداشت. وقتی یکی از اعضای شورا خود از بدهکاران شهرداری بود و با صدای بلند از بدهکاری اش دفاع می کرد، چرا باید امید می داشتیم که حق مردم بازستانده شود؟ امیدواریم شورای پنجم رشت در تعامل با شورای منتخب رشتی اراده کند و پول مردم را از جیب بدهکاران دانه درشت بیرون بکشد.