رشت رویایی-  در پی اقدام به خودکشی دو خواهر، یک تن از آنها جان خود را از دست داد.

شب گذشته دو خواهر برای پایین انداختن خود از پل شریعتی دزفول اقدام کردند.

در پی این اتفاق یکی از این دو خواهر بر اثر سقوط از روی پل در دم جان باخت.

در این حادثه، رهگذران مانع از سقوط خواهر دیگر شدند و خودکشی وی نافرجام ماند.

اقدام به خودکشی 2 خواهر در دزفول

اقدام به خودکشی 2 خواهر در دزفول اقدام به خودکشی 2 خواهر در دزفول