[su_frame align=”left”]ریزگرد[/su_frame]رشت رویایی- مدیر کل مدیریت بحران استان کرمانشاه کیفیت هوای امروز استان را بحرانی اعلام کرد.

رضا محمودیان گفت: از عصر دیروز پنجشنبه هوای استان تحت تاثیر ریزگردها قرار دارد و در حال حاضر وضعیت هوای کرمانشاه بحرانی است.

وی غلظت ریزگردها را ۶۶٠ میکروگرم بر متر مکعب هوا عنوان کرد و افزود: استاندارد ذرات ریزگردها ۱۵۰ میکروگرم بر متر مکعب هوا است و در حال حاضر آلودگی هوای استان چندین برابر حد استاندارد است.

محمودیان منشأ ریزگردها را کشورهای عراق و عربستان اعلام کرد و گفت: شهروندان در این هوای غبارآلود از تردد و رفت و آمد در بیرون بپرهیزند و نکات بهداشتی را رعایت کنند.

گفتنی است؛ از دیروز پنجشنبه هجوم ریزگردها به استان کرمانشاه، به شدت جو استان را غبارآلود کرده است.