[su_frame align=”center”]اعضای بدن نوجوان رودباری به سه بیمار زندگی دوباره بخشید[/su_frame]

رشت رویایی- اعضای بدن نوجوان رودباری «امیر حسین سرابی کلشتری» که دچار مرگ مغزی شده بود، به زندگی سه بیمار زندگی دوباره بخشید.

رئیس شبکه بهداشت و درمان رودبار درباره اهدای عضو این نوجوان گفت: کلیه ها و کبد این نوجوان به سه بیمار زندگی و حیات دوباره بخشید.

کاظم ارجمندی افزود: با رضایت والدین امیر حسین سرابی که بر اثر واژگونی خودرو در کلشتر دچار مرگ مغزی شده بود، اعضای بدنش اهدا شد.

او با قدردانی از این اقدام خداپسندانه اعلام کرد: اهدا اعضا در چند سال اخیر در شهرستان رودبار افزایش یافته است.