رشت رویایی- علی‌اصغر شیرخدا که سال‌ها مدیریت زورخانه شیرخدا در میدان محمدیه تهران (میدان اعدام) را برعهده داشت؛ درگذشت.

او برادر مرشد مشهور جعفر شیر خدا است. عباس شیرخدا نیز برادر دیگر اوست که به‌عنوان چهره ماندگار مرشدی در صداوسیما به ترویج فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای پرداخته است.

[su_frame align=”center”]علی‌اصغر شیرخدا[/su_frame]