رشت رویایی- در عکس زیر مشاهده می‌شود مسئولین نمایشگاه “بین‌المللی” کتاب برای نوشتن خیر مقدم مراجعین حتی زحمت باز کردن یک لغت نامه را نیز نکشیده‌اند.

[su_frame align=”center”]اشتباهات عجیب ترجمه‌ای در ورودی نمایشگاه کتاب[/su_frame]

بیست و نهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، از تاریخ ۱۵ الی ۲۵ اردیبهشت ماه ۹۵ در محل نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار می‌شود. با توجه به اهمیت نمایشگاه بین‌المللی بازدید کنندگان بسیاری نیز از کشورهای مختلف به نمایشگاه مراجعه می‌کنند که لازم است مسئولین در تابلوهای راهنما و مشخصات دقت بیشتری کنند.