کنکور

رشت رویایی- سازمان سنجش نتایج معرفی‌شدگان رشته‌های نیمه متمرکز کنکور سراسری سال ۹۶ را اعلام کرد.

به گزارش تسنیم، فهرست اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های مختلف تحصیلی نیمه متمرکز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در سال ۹۶ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت.

معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های مختلف تحصیلی نیمه متمرکز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، رشته آموزش علوم ورزشی، پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی تهران و رشته‌های تحصیلی مقطع کاردانی گروه آموزش پزشکی در مرحله پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی به منظور شرکت در مراحل مصاحبه، معاینه و آزمون عملی بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت.

براساس ضوابط مربوط به گزینش رشته‌های نیمه متمرکز، معرفی شدگان هر یک از کدرشته‌های نیمه متمرکز تا چند برابر ظرفیت در هر کدرشته با توجه به نمره کل از بین تمام داوطلبانی که کدرشته مربوط را انتخاب کرده‌اند برگزیده و اسامی آنها در هر رشته درج شده است.

نحوه گزینه معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت و سایر ضوابط رشته‌های تحصیلی نیمه متمرکز در دفترچه شماره ۲ راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی درج شده است و داوطلبانی که هر یک از کدرشته‌های متمرکز انتخاب قبل از کدرشته‌های نیمه متمرکز پذیرفته شده‌اند در ردیف واجدین شرایط رشته‌های نیمه متمرکز قرار نگرفته‌اند.

در زمان انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری ۹۶، محدودیتی برای انتخاب رشته‌های نیمه متمرکز از نظر تعداد کدرشته وجود نداشت و داوطلبان می‌توانستند در صورت تمایل کدرشته‌های نیمه متمرکز مورد نظر خود را انتخاب کنند. بدیهی است با توجه به ضوابط و کسب حدنصاب نمره علمی لازم هر داوطلب در هر دوره از هر گروه آزمایشی حداکثر در دو کد رشته نیمه متمرکز با توجه به اولویت‌های انتخابی برای انجام آزمون عملی، مصاحبه‌ یا معاینه از سوی سازمان سنجش معرفی می‌شوند.

معرفی‌شدگان رشته‌های نیمه متمرکز نیازی به انتخاب رشته مجدد ندارند و براساس اولویت‌بندی رشته‌های خود در فرم انتخاب رشته گزینش خواهند شد.

تمام معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت باید قبل از مراجعه به دانشگاه ذیربط برای اطلاع از برنامه زمان و مکان، مدارک مورد نیاز و شرایط عمومی و اختصاصی جهت انجام مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش به پایگاه اطلاع‌رسانی موسسه محل مصاحبه مراجعه کنند.

اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی نیمه متمرکز پس از انجام مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش و پس از گزینش علمی نهایی در نیمه اول بهمن ماه سالجاری از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش اعلام خواهد شد.