اسامی عجیبی که در ثبت احوال تغییر کردند

شناسنامه

رشت رویایی- مدیر کل امور هویتی ایرانیان خارج کشور سازمان ثبت احوال گفت: ۱۸۵ تن از ایرانیان مقیم خارج از کشور در سال ۱۳۹۴ برابر مقررات نام خانوادگی خود را تغییر دادند.

همن مشایخی افزود: علاوه به راین تعداد تغییر نام خانوادگی همچنین ۱۰۸ درخواست تغییر نام نیز در سال ۹۴ به این اداره کل واصل شد که این افراد نیز اقدام به انتخاب نام‌های مناسب، برابر مقررات جاری کرده‌اند.

او ادامه داد: نام و نام خانوادگی‌هایی که دارای معانی نامناسب، مستهجن بوده و برابر دستورالعمل‌های جاری دارای ویژگی تغییر بوده، اقدام به تغییر کرده‌اند.

مشایخی در خصوص مصادیقی از تغییر نام و نام‌های خانوادگی گفت: نام‌های خانوادگی مانند گرگی، قوری، فلفلی، ببری، چرمی، دویسی، شمری از جمله این نام‌های خانوادگی بوده که با درخواست صاحبان اسناد تغییر کرده است.

او گفت: از جمله نام‌های پسران که تغییر داده شده است می‌توان به اسامی مانند قلی، بالا آقا، جنگجو، دینار، سبقت، شوفر و سرپرست اشاره کرد.

مدیر کل امور هویتی ایرانیان خارج کشور سازمان ثبت احوال ادامه داد: کبوتر، سکه خانم، گل سیب، نارنجی و طوطی گل نیز از جمله نام‌هایی برای دختران بودند که با درخواست اشخاص اقدام به تغییر واژه‌های نامبرده و انتخاب نام‌های مناسب، شده است.

در سال گذشته ۱۲ هزار و ۱۵۶ سند ولادت برای فرزندان متولد شده ایرانیان خارج از کشور در داخل و خارج از کشور تنظیم که منجر به صدور شناسنامه برای آنها شده است.

نظرات

اولین دیدگاه این مطلب را ثبت کنید

آگاه‌سازی از
680

wpDiscuz