رشت رویایی محمود باقری خطیبانی، عضو پرحاشیه و خبرساز شورای شهر رشت، در جلسه روز گذشته باز هم حاشیه‌ساز شد.

در حاشیه جلسه شورا خطیبانی باقری از اعضای شورای شهر در جمع خبرنگاران با صدای بلند و شاکی ابراز تأسف کرد که شهرداری برای مثبت نشان دادن عملکرد خود از صدا و سیما به این سازمان مبلغ ۴ میلیارد تومان پرداختی داشته است که از شروط آن منع مصاحبه با اعضای شورای اسلامی است.

خطیبانی گفت: تنها در زمانی از شورا برای مصاحبه استفاده می‌شود که پلی یا خیابانی احداث شده باشد و ما به مردم با کلامی دروغین بگوییم که شهر ارام اسور و وعدها محقق شده در حالی که هیچ‌کدام از خواسته‌ها برآورد نشده است مانند تالاب عینک که هر روز حاشیه آن خاک‌ریزی شده و ساخت و ساز انجام می‌شود و روزی می‌رسد که از این تالاب چیزی نخواهد ماند.

طنز تلخ شوقی عضو شورای اسلامی به ریس شورا
در جلسه دیروز که در ابتدا این جلسه غیررسمی محسوب می‌شد چرا که فقط ۹ نفر از اعضای شورای حضور داشتند.

رفیعی نوده از حاضرین خواست تا روز سه شنبه را برای جلسه تلفیق قرار دهند و همگی حضور داشته باشند.

وی با اعلام ساعت ۷ صبح برای برگزاری این جلسه با مخالفت اعضای شورا روبرو شد که این جلسه هم به مانند دیگر جلسات سر وقت برگزار نخواهد شد شوقی از اعضای شورا با زبانی طنز و کنایه به رئیس شورا گفت شما اعلام کنید ۷ همه ۹ اینجا حاضر هستند.

در همین زمان حاجی‌پور با تأیید حرف‌های شوقی و با بیان اینکه ایشان واقعیت تلخ را به زبان طنز بیان کردند گفت: در شأن اعضای شورا و ریاست نیست که خلف وعده کنند در برگزاری زمان جلسات و باید این نقص به‌زودی برطرف شود و نظمی با ثبات بر برگزاری جلسه‌های شورا حاکم شود

اسماعیل حاجی‌پور که قبل از جلسه شورا درگیری لفظی با علوی، ریس کمسیون بودجه شورا داشت گفت: احترام متقابل بین اعضای شورا رعایت شود، چه کوچک چه بزرگ، همه عضو شورا هستیم و منتخب مردم و باید احترام هم را نگهداریم.

حاجی‌پور خطاب به ریس شورا گفت: امروز من این احترام را نمی‌بینم و علتش را هم نمی‌دانم اما درد بزرگی است در شورا که باید درمان شود.