رشت رویایی- معاون عمرانی شهرداری منطقه دو از اجرای عملیات ترمیم نوارهای حفاری سطح منطقه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو رشت، حامد پوریزدانخواه در گزارشی از فعالیت هایی که در خصوص ترمیم نوارهای حفاری سطح منطقه در حال اجراست با اشاره به اینکه این نوارهای حفاری توسط دستگاه های تاسیساتی همچون شرکت برق، گاز، آب و فاضلاب و ..ایجاد شده است، مطرح کرد: ترمیم این حفاریها جزء وظایف شرکت های مذکور است که متاسفانه این شرکت ها به تعهدات خود در این خصوص عمل ننموده و شهرداری به منظور تسهیل در رفت و آمد شهروندان در سطح منطقه اقدام به ترمیم و بهسازی آن ها می کند.

معاون عمرانی شهرداری منطقه دو اضافه کرد: با انعقاد قرارداد با شرکت های پیمانکاری، مرمت، لکه گیری و بهسازی معابر درهر یک از نواحی سه گانه منطقه دو در حال اجرا است.

او ادامه داد: در خصوص مسیرهایی که پروژه هدایت آبهای سطحی در حال اجرا می باشد بعد از عملیات لوله گذاری و پر کردن مسیر، با توجه به اینکه پیمانکار مربوطه تحت نظارت معاونت عمرانی مرکز می باشد شهرداری منطقه نیز پیگیری لازم را در خصوص آسفالت مسیرها توسط پیمانکار مربوطه انجام خواهد داد.

او در ادامه با بیان اینکه تسریع در اتمام این عملیات از سوی شهرداری منطقه در راستای ارتقای آسایش شهروندان در دستور کار است، گفت: برنامه ریزی های لازم به منظور نظارت دقیق بر سرعت و کیفیت اجرای عملیات فوق توسط پیمانکار صورت گرفته است.