پیاده راهرشت رویایی- مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت از اجرای آواهای نوروزی و موسیقی محلی در پیاده راه فرهنگی برای استقبال از بهار خبر داد.

به گزارش ایسنا، علیرضا حسنی در خصوص برنامه‌های این سازمان در راستای استقبال از بهار گفت: اجرای جشنواره گل و گیاه، برگزاری جشنواره‌های بومی و محلی، ایجاد بازارچه‌های خود اشتغالی زنان سرپرست خانوار بخشی از برنامه‌های این سازمان است.

او اضافه کرد: اجرای تورهای رشت گردی، برگزاری آواهای نوروزی و اهدای هدیه به اولین مسافر نوروزی به رشت و رونمایی و توزیع کتابچه و نقشه های گردشگری و برگزاری جشن‌های امی محله،از دیگر برنامه‌های تدارک دیده شده سازمان فرهنگی است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت اضافه کرد: نوروز خوانی،مسابقه عکاسی جاذبه‌های گردشگری رشت و اجرای تئاترهای خیابانی و آماده سازی کمپینگ بوستان ملت از دیگر برنامه های این سازمان است.

او حفظ و احیای سنت های دیرینه گیلانیان را یکی از مهمترین اهداف سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری کلانشهر رشت در تدوین برنامه های فرهنگی عنوان و اضافه کرد:م وسیقی محلی جزو میراث ناملموس یک جامعه محسوب می‌شود با اجرای چنین برنامه‌هایی می توان نسل جدید را باموسیقی محلی بیشتر آشنا کرد.