بیش از ده هزار راهبه در معبدی در خارج از شهر بانکوک گرد هم آمده‌اند تا از مواهب خیریه‌ای بزرگ بهره‌مند شوند.

[su_frame align=”center”]اجتماع بزرگ بوداها (رویترز)[/su_frame]