رشت رویایی- ابراهیم حاتمی‌کیا برای اینکه تحت عمل جراحی قرار بگیرد در بیمارستان بستری شد.

[su_frame align=”center”]ابراهیم حاتمی‌کیا[/su_frame]

به گزارش ایلنا، ابراهیم حاتمی‌کیا برای پیگیری روند درمانی خود و خارج کردن سنگ کیسه صفرا به بیمارستان مراجعه کرده و قرار است تحت یک عمل جراحی قرار گیرد. به‌گفته‌ی اعضای خانواده‌اش؛ حال عمومی او مساعد است.