رشت رویایی- آیت‌الله احمد جنتی با کسب ۵۱ رأی خبرگان ملت، رئیس پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری شد.

[su_frame align=”center”]آیت‌الله احمد جنتی[/su_frame]

آیت‌الله احمد جنتی با کسب ۵۱ رأی خبرگان ملت، به مدت ۲ سال رئیس پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری شد.

به راین اساس از ۸۶ رأی اخذ شده آیت‌الله احمد جنتی ۵۱ رای، آیت‌الله ابراهیم امینی ۲۱ رأی و آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی ۱۳ رای کسب کردند. همچنین یک رای باطل محسوب شد.

آیت‌الله یزدی نیز در دور قبل با ۴۷ رأی رئیس مجلس خبرگان شد و هاشمی رفسنجانی با ۲۴ رأی از ریاست مجلس خبرگان باز ماند.