رشت رویایی- یک عکاس فیلادلفیایی به نام “Andrew Marttila” مجموعه‌ای را با عنوان “Cat Eyes” منتشر کرد. این مجموعه شامل سری عکس‌هایی ماکرو از چشمان گربه است. جالب است بدانید که خالق این مجموعه، از کودکی به گربه‌ها و سگ‌ها آلرژی شدیدی داشته است. اما با ورود به ۲۲ سالگی این هنرمند تصمیم می‌گیرد تا بر این بیماری غلبه کند. یکی از دلایل خلق این مجموعه نیز همین موضوع بوده است.

مجموعه عکس «چشم‌های گربه»

مجموعه عکس «چشم‌های گربه» مجموعه عکس «چشم‌های گربه» مجموعه عکس «چشم‌های گربه» مجموعه عکس «چشم‌های گربه» مجموعه عکس «چشم‌های گربه» مجموعه عکس «چشم‌های گربه» مجموعه عکس «چشم‌های گربه» مجموعه عکس «چشم‌های گربه» مجموعه عکس «چشم‌های گربه» مجموعه عکس «چشم‌های گربه» مجموعه عکس «چشم‌های گربه» مجموعه عکس «چشم‌های گربه» مجموعه عکس «چشم‌های گربه» مجموعه عکس «چشم‌های گربه» مجموعه عکس «چشم‌های گربه» مجموعه عکس «چشم‌های گربه» مجموعه عکس «چشم‌های گربه» مجموعه عکس «چشم‌های گربه»