ایران خودرورشت رویایی- شرایط پیش فروش مرداد ۹۶ محصولات ایران‌خودرو به همراه هدایای فروش تعهدی اعلام شد.

به گزارش ایران جیب ، شرایط پیش فروش مرداد ۹۶ محصولات ایران‌خودرو به همراه هدایای فروش تعهدی، از روز یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱ لغایت ۹۶/۰۵/۳۱ و یا تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جداول زیر می‌باشد:

ایران خودرو

ایران خودروایران خودرو