رشت رویایی- سال تحصیلی جدید از امروزبا حضور ۱۳ میلیون دانش‌آموز و حدود یک میلیون فرهنگی در ۱۰۵ هزار مدرسه در سراسر کشور آغاز شد که البته در این میان نباید ۱۱۰هزار کودک بازمانده از تحصیل را نیز فراموش کرد.

امسال دانش‌آموزان در حالی سال تحصیلی خود را آغاز کردند که غم جانکاه در گذشت هفت دانش‌آموز هرمزگانی در حادثه واژگونی اتوبوس در جاده داراب شیراز، قلوبشان را آزرده ساخته است و دوستان این نوجوانان فقید، جای خالی آن ها را احساس می‌کنند؛ اما قرار است امسال آیین‌نامه اردوهای دانش‌آموزی تغییر یابد تا دیگر شاهد حوادث تلخ در اردوهای دانش‌آموزی نباشیم.

کاروان یک میلیونی فرهنگیان نیز در شرایطی وارد سال تحصیلی جدید می‌شود که بنا به گفته وزیر آموزش و پرورش، این وزارت خانه، هزار میلیارد تومان به فرهنگیان بدهکار است.

و اما موضوع کودکان بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی، قصه پرغصه ای است که معاون رفاهی وزارت رفاه درباره آن می گوید: وزارت رفاه به دنبال راه‌هایی برای بازگرداندن آن ها به تحصیل است.

احمد میدری گفت: هرچند که شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل به دلیل در دست نبودن شماره تماس آن ها سخت است اما در وزارت رفاه به دنبال راه‌هایی برای شناسایی و بازگرداندن آن ها به تحصیل هستیم. او ادامه داد: یکی از برنامه‌هایی که وزارت رفاه دنبال می‌کند، شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل است، به همین منظور طی ماه‌های اخیر چندین جلسه شورای سامان دهی و شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل را برگزار کرده‌ایم تا بر اساس آن با کمک نهادهای حمایتی دیگر بتوانیم در جهت شناسایی این کودکان و کمک به آن ها قدم‌هایی برداریم.

معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه گفت: اگر کودکی از تغذیه و رفتن به مدرسه محروم باشد یعنی فقیر است؛ اگر کودکی معلول باشد و نتواند به مدرسه برود باز هم فقیر است و امیدوارم برای بازگشت کودکان دوره ابتدایی به مدرسه، سیاست‌گذاری و توجه خاصی شود. او گفت: تاکنون ۱۱۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل در کل کشور در مقطع ابتدایی شناسایی شده اند که از این تعداد ۵۵ هزار و ۶۵ کودک تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند؛ ۳۶ هزار و ۱۶ کودک تحت پوشش بهزیستی، ۲۵ هزار و ۳۳۲ کودک تحت پوشش کمیته امداد و هشت هزار و ۲۷۷ کودک تحت پوشش هر دو نهاد هستند.

میدری اضافه کرد: در پیگیری‌های انجام شده، سرپرست هفت هزار و ۲۱۷ کودک اعلام کردند کودکان شان به دلیل معلولیت و هشت هزار و ۱۵ کودک به دلیل فقر به مدرسه نمی‌روند.