رویداد فرهنگی نوروزگاه در رشت با پایکوبی و نواهای شاد محلی گیلان از خانه میرزا کوچک آغاز شد.

به گزارش ایسنا، مراسم افتتاحیه رویداد فرهنگی نوروزگاه با حرکت کاروانی مشتمل بر هنرمندان گروه‌های هنری استان در قالب نمایش آیین‌های نوروزی و رسوم عیدانه اقوام گیلان از خانه میرزا کوچک در محله استاد سرای به سمت پیاده راه فرهنگی رشت با حضور رئیس کمیته برنامه‌ریزی نوروزگاه کشوری و استانی آغاز شد.

نواختن سازهای سنتی گیلان، خواندن نوروزی خوانی و حمل مجمع خوراک‌های محلی توسط بانوان ملبس به پوشش اقوام گیلان از بخش‌های این مراسم بوده است.