آشنایی با موزه‌ ماشین‌های اداری

رشت‌رویایی– درگنجینه دایمی موزه بیش از ۸۰ اثر ارزشمند و یگانه از ماشین‌های اولیه دنیا مانند ماشین تحریرهای ابتدایی، پرفراژ چک، ماشین حساب، مدادتراش، دستگاه های پلی کپی و دستگاه تلگراف نگهداری می‌شود. بازدید از موزه آزاد است.

موزه ماشین‌های اداری سفیر، یکی از معدود موزه‌های تهران است. این موزه در سال ۱۳۸۷ خورشیدی ۲۰۰۸ میلادی به کوشش و ابتکار فرشاد کمال خانی افتتاح شد. در گنجینه دایمی موزه بیش از ۸۰ اثر ارزشمند و یگانه از ماشین‌های اولیه دنیا مانند ماشین تحریرهای ابتدایی، پرفراژ چک، ماشین حساب، مدادتراش، دستگاه های پلی کپی و دستگاه تلگراف نگهداری می‌شود.

کمال خانی درباره این موزه می گوید: مجموعه، هنر است. شعر است. موسیقی است. دنیای من در مجموعه، هویت است. بازگوی اشیای کهنه نیست. نمایش عتیقه جات گرانبها نیست. بازگویی رقص آهن و سنگ و چوب نیست. بازگویی ساختن نیست.

دریغش فراموشی آنهاست که بخشی از تاریخ انسان است. نمی خواهم شبیه هیچ کلکسیونری واگویه های ذوق کنم. دیری است دانسته ام انسان به تاریخ مدیون است. به گذشته و آینده. از دست رفته های انسان چهره ی بیان نشده اوست به حال. اندوه گری نمی کنم. غم آوری هم. مجموعه، خود زنده است. خود گویای دین انسان به تاریخ است. انبان این واژه ها هم ادای دینی است به جنون آرام آنان که دین خود را ادا کردند.

در ادامه تصاویری از برخی ماشین های نگهداری شده در این موزه را با هم می بینیم.

مدادتراش رومیزی و منگنه
موزه‌ی ماشین‌های اداری، کجاست؟+تصاویر
محصول ۱۹۰۶ آمریکا
موزه‌ی ماشین‌های اداری، کجاست؟+تصاویر
محصول ۱۹۳۰ چکوسلواکی
موزه‌ی ماشین‌های اداری، کجاست؟+تصاویر
محصول ۱۹۱۰ آمریکا
ماشین حساب
موزه‌ی ماشین‌های اداری، کجاست؟+تصاویر
محصول ۱۸۹۰ آلمان
موزه‌ی ماشین‌های اداری، کجاست؟+تصاویر
محصول ۱۹۰۵ انگلستان
موزه‌ی ماشین‌های اداری، کجاست؟+تصاویر
محصول ۱۹۱۳ آمریکا
ماشین تحریر
موزه‌ی ماشین‌های اداری، کجاست؟+تصاویر
محصول ۱۹۱۲ آمریکا
موزه‌ی ماشین‌های اداری، کجاست؟+تصاویر
محصول ۱۸۸۹ آمریکا
موزه‌ی ماشین‌های اداری، کجاست؟+تصاویر
محصول آلمان
تلگراف و تلفن
موزه‌ی ماشین‌های اداری، کجاست؟+تصاویر
محصول ۱۸۹۰ سوئد
موزه‌ی ماشین‌های اداری، کجاست؟+تصاویر
محصول آمریکا
موزه‌ی ماشین‌های اداری، کجاست؟+تصاویر
محصول ۱۹۱۸
دستگاه پلی کپی
موزه‌ی ماشین‌های اداری، کجاست؟+تصاویر
محصول ۱۹۰۸ آمریکا
ماشین ساعت زنی
موزه‌ی ماشین‌های اداری، کجاست؟+تصاویر
محصول ۱۹۲۸ آمریکا

نظرات

اولین دیدگاه این مطلب را ثبت کنید

آگاه‌سازی از
680

wpDiscuz