رشت‌رویایی– درگنجینه دایمی موزه بیش از ۸۰ اثر ارزشمند و یگانه از ماشین‌های اولیه دنیا مانند ماشین تحریرهای ابتدایی، پرفراژ چک، ماشین حساب، مدادتراش، دستگاه های پلی کپی و دستگاه تلگراف نگهداری می‌شود. بازدید از موزه آزاد است.

موزه ماشین‌های اداری سفیر، یکی از معدود موزه‌های تهران است. این موزه در سال ۱۳۸۷ خورشیدی ۲۰۰۸ میلادی به کوشش و ابتکار فرشاد کمال خانی افتتاح شد. در گنجینه دایمی موزه بیش از ۸۰ اثر ارزشمند و یگانه از ماشین‌های اولیه دنیا مانند ماشین تحریرهای ابتدایی، پرفراژ چک، ماشین حساب، مدادتراش، دستگاه های پلی کپی و دستگاه تلگراف نگهداری می‌شود.

کمال خانی درباره این موزه می گوید: مجموعه، هنر است. شعر است. موسیقی است. دنیای من در مجموعه، هویت است. بازگوی اشیای کهنه نیست. نمایش عتیقه جات گرانبها نیست. بازگویی رقص آهن و سنگ و چوب نیست. بازگویی ساختن نیست.

دریغش فراموشی آنهاست که بخشی از تاریخ انسان است. نمی خواهم شبیه هیچ کلکسیونری واگویه های ذوق کنم. دیری است دانسته ام انسان به تاریخ مدیون است. به گذشته و آینده. از دست رفته های انسان چهره ی بیان نشده اوست به حال. اندوه گری نمی کنم. غم آوری هم. مجموعه، خود زنده است. خود گویای دین انسان به تاریخ است. انبان این واژه ها هم ادای دینی است به جنون آرام آنان که دین خود را ادا کردند.

در ادامه تصاویری از برخی ماشین های نگهداری شده در این موزه را با هم می بینیم.

مدادتراش رومیزی و منگنه
[su_frame align=”center”]موزه‌ی ماشین‌های اداری، کجاست؟+تصاویر[/su_frame]
محصول ۱۹۰۶ آمریکا
[su_frame align=”center”]موزه‌ی ماشین‌های اداری، کجاست؟+تصاویر[/su_frame]
محصول ۱۹۳۰ چکوسلواکی
[su_frame align=”center”]موزه‌ی ماشین‌های اداری، کجاست؟+تصاویر[/su_frame]
محصول ۱۹۱۰ آمریکا
[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”25″]
ماشین حساب
[su_frame align=”center”]موزه‌ی ماشین‌های اداری، کجاست؟+تصاویر[/su_frame]
محصول ۱۸۹۰ آلمان
[su_frame align=”center”]موزه‌ی ماشین‌های اداری، کجاست؟+تصاویر[/su_frame]
محصول ۱۹۰۵ انگلستان
[su_frame align=”center”]موزه‌ی ماشین‌های اداری، کجاست؟+تصاویر[/su_frame]
محصول ۱۹۱۳ آمریکا
[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”25″]
ماشین تحریر
[su_frame align=”center”]موزه‌ی ماشین‌های اداری، کجاست؟+تصاویر[/su_frame]
محصول ۱۹۱۲ آمریکا
[su_frame align=”center”]موزه‌ی ماشین‌های اداری، کجاست؟+تصاویر[/su_frame]
محصول ۱۸۸۹ آمریکا
[su_frame align=”center”]موزه‌ی ماشین‌های اداری، کجاست؟+تصاویر[/su_frame]
محصول آلمان
[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”25″]
تلگراف و تلفن
[su_frame align=”center”]موزه‌ی ماشین‌های اداری، کجاست؟+تصاویر[/su_frame]
محصول ۱۸۹۰ سوئد
[su_frame align=”center”]موزه‌ی ماشین‌های اداری، کجاست؟+تصاویر[/su_frame]
محصول آمریکا
[su_frame align=”center”]موزه‌ی ماشین‌های اداری، کجاست؟+تصاویر[/su_frame]
محصول ۱۹۱۸
[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”25″]
دستگاه پلی کپی
[su_frame align=”center”]موزه‌ی ماشین‌های اداری، کجاست؟+تصاویر[/su_frame]
محصول ۱۹۰۸ آمریکا
[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”25″]
ماشین ساعت زنی
[su_frame align=”center”]موزه‌ی ماشین‌های اداری، کجاست؟+تصاویر[/su_frame]
محصول ۱۹۲۸ آمریکا