رشت رویایی- پاوربانک (شارژر همراه) یک خبرنگاران در نشست خبری مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد آتش گرفت.