[su_frame align=”center”]آتش سوزی در خیابان فداییان اسلام[/su_frame]رشت رویایی- آتش سوزی گسترده در دو انبار در مجموع به وسعت ۶ هزار متر مربع در خیابان فداییان اسلام در تهران رخ داده است.

به گزارش رکنا، دو انبار به وسعت ۶ هزار متر مربع دچار حریق شدند که در یکی از آنها کالاها بدون هیچ ایمنی در حیاط روی یکدیگر انباشته شده بود.

[su_frame align=”center”]آتش سوزی در خیابان فداییان اسلام[/su_frame]

[su_frame align=”center”]آتش سوزی در خیابان فداییان اسلام[/su_frame]

[su_frame align=”center”]آتش سوزی در خیابان فداییان اسلام[/su_frame]

[su_frame align=”center”]آتش سوزی در خیابان فداییان اسلام[/su_frame]

AndroidOnlineNewsImage (5)